آدرس :

استان فارس - شهرستان اقلید - ابتدای بلوار دکتر شریعتی جنب بوستان ملت

شماره تماس

09178512711

ارتباط با ایمیل

info@derakhtha.ir